கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

தமிழ்நாட்டில் உங்களை மிகவும் கவர்ந்த சுற்றுலா தளம் எது?


தமிழ்நாட்டில் உங்களை மிகவும் கவர்ந்த சுற்றுலா தளம் எது?

ஏதேனும் தளங்கள் விடுபட்டிருந்தால் கருத்தில் தெரிவிக்கவும்.


Geeths 21-Oct-2015 இறுதி நாள் : 25-Oct-2015
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

நீலகிரி மலை

0 votes 0%

கொடைக்கானல்

4 votes 36%

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில்

2 votes 18%

தஞ்சை பெரிய கோயில்

3 votes 27%

கன்னியாகுமரி

0 votes 0%

இராமேஸ்வரம்

1 votes 9%

குற்றாலம் அருவிகள்

1 votes 9%

மாமல்லபுரம்

0 votes 0%

தேனீ

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

நீலகிரி மலை

10 votes 11%

கொடைக்கானல்

12 votes 13%

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில்

14 votes 16%

தஞ்சை பெரிய கோயில்

20 votes 22%

கன்னியாகுமரி

7 votes 8%

இராமேஸ்வரம்

3 votes 3%

குற்றாலம் அருவிகள்

5 votes 6%

மாமல்லபுரம்

2 votes 2%

தேனீ

16 votes 18%


மேலே