கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

குரானை தவறான முன்னுதாராணமாக காட்டி, இஸ்லாமிய ஆண்கள், சுய நலத்துடன் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பெண்களை திருமணம் செய்வதாக குஜராத் உயர் நீதிமன்றம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது பற்றிய உங்கள் கருத்து என்ன?


குரானை தவறான முன்னுதாராணமாக காட்டி, இஸ்லாமிய ஆண்கள், சுய நலத்துடன் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பெண்களை திருமணம் செய்வதாக குஜராத் உயர் நீதிமன்றம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது பற்றிய உங்கள் கருத்து என்ன?


Geeths 06-Nov-2015 இறுதி நாள் : 11-Nov-2015
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

அனைவருக்கும் பொதுவான திருமணச் சட்டம் கொண்டுவரவேண்டும்

13 votes 45%

பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளகூடிய கருத்து தான்

3 votes 10%

மத நல்லிணகத்தை சீர்குலைக்க வாய்ப்புள்ளது

8 votes 28%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

5 votes 17%

வாசகர் தேர்வு

அனைவருக்கும் பொதுவான திருமணச் சட்டம் கொண்டுவரவேண்டும்

40 votes 40%

பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளகூடிய கருத்து தான்

10 votes 10%

மத நல்லிணகத்தை சீர்குலைக்க வாய்ப்புள்ளது

17 votes 17%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

32 votes 32%


மேலே