கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

மக்கள் அளித்த நிவாரண பொருட்களில் ஆதிமுக தொண்டர்கள் தமிழ்நாடு முதல்வர் ஜெயலலிதா அவர்களின் படம் ஓட்டுவது பற்றிய உங்கள் கருத்து என்ன?


மக்கள் அளித்த நிவாரண பொருட்களில் ஆதிமுக தொண்டர்கள் தமிழ்நாடு முதல்வர் ஜெயலலிதா அவர்களின் படம் ஓட்டுவது பற்றிய உங்கள் கருத்து என்ன?


Geeths 07-Dec-2015 இறுதி நாள் : 11-Dec-2015
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

மக்களை கோபத்திற்கு உள்ளாக்கும் செயல்

9 votes 64%

தேர்தலை முன்னிட்டு அரசியல் கட்சிகள் தேடும் ஆதாயம்

5 votes 36%

எதிர் கட்சியினர் செய்யும் சூழ்ச்சி

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

மக்களை கோபத்திற்கு உள்ளாக்கும் செயல்

26 votes 37%

தேர்தலை முன்னிட்டு அரசியல் கட்சிகள் தேடும் ஆதாயம்

18 votes 26%

எதிர் கட்சியினர் செய்யும் சூழ்ச்சி

26 votes 37%


மேலே