கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

குடிபோதையில் கார் ஓட்டிய வழக்கில் சல்மான் விடுதலை - சராசரி மக்களுக்கு இந்தியாவில் கிடைக்ககூடிய நீதி இதுதானா?

குடிபோதையில் கார் ஓட்டிய வழக்கில் சல்மான் விடுதலை - சராசரி மக்களுக்கு இந்தியாவில் கிடைக்ககூடிய நீதி இதுதானா? - உங்கள் கருத்து என்ன? | எழுத்து.காம்

குடிபோதையில் கார் ஓட்டிய வழக்கில் சல்மான் விடுதலை - சராசரி மக்களுக்கு இந்தியாவில் கிடைக்ககூடிய நீதி இதுதானா?


Geeths 10-Dec-2015 இறுதி நாள் : 14-Dec-2015
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

ஆம்

4 votes 19%

இல்லை

15 votes 71%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

2 votes 10%

வாசகர் தேர்வு

ஆம்

25 votes 20%

இல்லை

63 votes 50%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

37 votes 30%


மேலே