கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

புதுமைப் பெண்கள்


இன்றைய பெண்கள் பெற்றோர்களிடம் உண்மையாக இருக்கிறார்களா?


Sureshkumar E 26-Dec-2015 இறுதி நாள் : 04-Jan-2016
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

ஆம்

0 votes 0%

இல்லை

1 votes 14%

சிலசமயங்களில் மட்டும்

5 votes 71%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

1 votes 14%

வாசகர் தேர்வு

ஆம்

7 votes 27%

இல்லை

2 votes 8%

சிலசமயங்களில் மட்டும்

5 votes 19%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

12 votes 46%


மேலே