கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

தமிழக கோயில்களில் ஆடைக் கட்டுப்பாடு?


தமிழக கோயில்களில் ஆடைக் கட்டுப்பாடு?


Geeths 19-Jan-2016 இறுதி நாள் : 23-Jan-2016
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

தமிழர்களின் கலாச்சாரத்தை பிரதிபலிக்க கூடியது வரவேற்கத்தக்க ஒன்று

9 votes 100%

இது பக்தர்களின் மீதான ஒரு அடக்குமுறை

0 votes 0%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

தமிழர்களின் கலாச்சாரத்தை பிரதிபலிக்க கூடியது வரவேற்கத்தக்க ஒன்று

25 votes 60%

இது பக்தர்களின் மீதான ஒரு அடக்குமுறை

4 votes 10%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

13 votes 31%


மேலே