கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

கோஹினூர் வைரம் திருடப்படவில்லை இங்கிலாந்துக்கு பரிசாக வழங்கப்பட்டது


கோஹினூர் வைரம் திருடப்படவில்லை இங்கிலாந்துக்கு பரிசாக வழங்கப்பட்டது என்று உச்ச நீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு பதில் அளித்திருப்பது பற்றிய உங்கள் கருத்து என்ன?


Geeths 19-Apr-2016 இறுதி நாள் : 23-Apr-2016
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

மிகவும் தவறான பதில்

0 votes 0%

ஆம் பரிசாக வழங்கப்பட்டது தான்

0 votes 0%

அரசியல் ஆதாயம்

1 votes 100%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

மிகவும் தவறான பதில்

2 votes 22%

ஆம் பரிசாக வழங்கப்பட்டது தான்

1 votes 11%

அரசியல் ஆதாயம்

5 votes 56%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

1 votes 11%


மேலே