கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

நடப்பு ஆண்டில் வறட்சி ஏற்படுமா?


நடப்பு ஆண்டில் வறட்சி ஏற்படுமா?


Geeths 27-Apr-2016 இறுதி நாள் : 02-May-2016
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

இப்போதே கணிப்பது சரியல்ல

4 votes 36%

நிச்சயம் ஏற்படும்

7 votes 64%

அதுபோன்ற நிலைமை வராது

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

இப்போதே கணிப்பது சரியல்ல

6 votes 23%

நிச்சயம் ஏற்படும்

16 votes 62%

அதுபோன்ற நிலைமை வராது

4 votes 15%


மேலே