கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

இறந்தவர்களை உயிர்ப்பிக்க விஞ்ஞானிகள் மேற்கொள்ளும் முயற்சி பற்றிய உங்கள் கருத்து என்ன?


இறந்தவர்களை உயிர்ப்பிக்க விஞ்ஞானிகள் மேற்கொள்ளும் முயற்சி பற்றிய உங்கள் கருத்து என்ன?
"விபத்துகளில் சிக்கி மூளைச் சாவு அடைந்தவர்களை, மீண்டும் உயிர்ப்பிக்கும் ஆய்வுகளில் இந்திய-அமெரிக்க மருத்துவர்களின் கூட்டுக்குழுவினர் ஈடுபட்டுள்ளனர். "


Geeths 17-May-2016 இறுதி நாள் : 21-May-2016
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

நல்ல முயற்சி

4 votes 57%

இயற்கைக்கு மாறாக எதுவும் செய்ய இயலாது

3 votes 43%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

நல்ல முயற்சி

28 votes 37%

இயற்கைக்கு மாறாக எதுவும் செய்ய இயலாது

40 votes 53%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

7 votes 9%


மேலே