கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

நரேந்திர மோடி அரசு இந்த இரண்டு ஆண்டு எவ்வாறு ஆட்சி புரிந்தது?


நரேந்திர மோடி அரசு இந்த இரண்டு ஆண்டு எவ்வாறு ஆட்சி புரிந்தது?


Geeths 30-May-2016 இறுதி நாள் : 04-Jun-2016
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

மிகவும் அருமை

3 votes 21%

நன்று

0 votes 0%

பரவாயில்லை

10 votes 71%

மோசம்

1 votes 7%

மிகவும் மோசம்

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

மிகவும் அருமை

22 votes 23%

நன்று

25 votes 26%

பரவாயில்லை

26 votes 27%

மோசம்

9 votes 9%

மிகவும் மோசம்

15 votes 15%


மேலே