கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

சபரிமலை அய்யப்பன் கோவிலுக்குள் அனைத்து வயது பெண்களையும் அனுமதிக்கலாமா?


சபரிமலை அய்யப்பன் கோவிலுக்குள் அனைத்து வயது பெண்களையும் அனுமதிக்கலாமா?


Geeths 07-Jun-2016 இறுதி நாள் : 12-Jun-2016
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

அனுமதிக்கலாம்

3 votes 30%

அனுமதிக்ககூடாது

2 votes 20%

தவறொன்றும் இல்லை

5 votes 50%

வாசகர் தேர்வு

அனுமதிக்கலாம்

16 votes 25%

அனுமதிக்ககூடாது

35 votes 55%

தவறொன்றும் இல்லை

13 votes 20%


மேலே