கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

கபாலி படம் பற்றிய விளம்பரங்கள் மற்றும் செய்திகள் எத்தகையது?


கபாலி படம் பற்றிய விளம்பரங்கள் மற்றும் செய்திகள் எத்தகையது?


Geeths 19-Jul-2016 இறுதி நாள் : 23-Jul-2016
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

ஒரு திரைப்படத்திற்கு இவ்வளவு விளம்பரம் தேவையற்றது

9 votes 75%

மக்களின் சமூக அக்கறையை பிரதிபலிக்கின்றது

2 votes 17%

ஊடகங்கள் நாட்டு மக்கள் மேல் வைத்துள்ள அக்கறையை திரையிட்டு காட்டுகிறது

1 votes 8%

வாசகர் தேர்வு

ஒரு திரைப்படத்திற்கு இவ்வளவு விளம்பரம் தேவையற்றது

46 votes 75%

மக்களின் சமூக அக்கறையை பிரதிபலிக்கின்றது

7 votes 11%

ஊடகங்கள் நாட்டு மக்கள் மேல் வைத்துள்ள அக்கறையை திரையிட்டு காட்டுகிறது

8 votes 13%


மேலே