கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

மரபு கவிஞர்கள் சாத்தியமா?


தமிழ் நன்கு தெரிந்த தமிழர்கள் அரிதாகி கொண்டே செல்லும் நிலையில், எதிர்காலத்தில் மரபுக்கவிஞர்கள் உண்டாவர்களா? மரபுக்கவிஞர்கள் இருக்க வாய்ப்பு உள்ளதா?


raghul kalaiyarasan 07-Jan-2017 இறுதி நாள் : 12-Jan-2018
Close (X)உங்கள் கருத்து என்ன ?


உறுப்பினர் தேர்வு

கண்டிப்பாக உண்டாவார்கள்

0 votes 0%

வாய்ப்புகள் குறைவு

1 votes 100%

சாத்தியமில்லை

0 votes 0%

உண்டாகலாம்

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

கண்டிப்பாக உண்டாவார்கள்

1 votes 50%

வாய்ப்புகள் குறைவு

1 votes 50%

சாத்தியமில்லை

0 votes 0%

உண்டாகலாம்

0 votes 0%

மேலே