கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

மத்திய பட்ஜெட் 2017 உங்களுக்கு திருப்திகரமாக இருக்கிறதா?


மத்திய பட்ஜெட் 2017 உங்களுக்கு திருப்திகரமாக இருக்கிறதா?


Geeths 01-Feb-2017 இறுதி நாள் : 06-Feb-2017
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

நல்ல அறிவிப்புகள்

1 votes 8%

ஏமாற்றும் பட்ஜெட்

3 votes 23%

எதிர்பார்த்த அளவிற்கு இல்லை

9 votes 69%

வாசகர் தேர்வு

நல்ல அறிவிப்புகள்

22 votes 20%

ஏமாற்றும் பட்ஜெட்

38 votes 34%

எதிர்பார்த்த அளவிற்கு இல்லை

51 votes 46%

மேலே