கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

நல்ல திறமையான இளைஞர்கள் அரசியலுக்கு வந்தால் ஆதரிப்பீர்களா??


நல்ல திறமையான இளைஞர்கள் அரசியலுக்கு வந்தால் ஆதரிப்பீர்களா??


AnbudanMiththiran 02-Mar-2017 இறுதி நாள் : 12-Mar-2017
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

ஆம் ஆதரிப்போம்

57 votes 97%

இல்லை ஆதரிக்க மாட்டோம்

2 votes 3%

வாசகர் தேர்வு

ஆம் ஆதரிப்போம்

488 votes 98%

இல்லை ஆதரிக்க மாட்டோம்

10 votes 2%


மேலே