கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

இன்றைய இளைய தலைமுறை விவசாயத்தை நாட வேண்டுமா?


இன்றைய இளைய தலைமுறை விவசாயத்தை நாட வேண்டுமா?


amaliammu 31-Mar-2017 இறுதி நாள் : 15-Apr-2017
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

ஆம்

21 votes 95%

இல்லை

0 votes 0%

அவரவர் இஷ்டம்

1 votes 5%

வாசகர் தேர்வு

ஆம்

202 votes 92%

இல்லை

2 votes 1%

அவரவர் இஷ்டம்

16 votes 7%


மேலே