கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

நீட் தேர்வு எழுதச்சென்ற மாணவர்களை சோதனை என்ற பெயரில் கீழ்த்தனமாக நடத்தியது பற்றி?


சமீபத்தில் நீட் தேர்வு எழுதச்சென்ற மாணவர்களை சோதனை என்ற பெயரில் கீழ்த்தனமாக நடத்தியது பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன?


Geeths 09-May-2017 இறுதி நாள் : 13-May-2017
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

மிகவும் வருந்தத்தக்க ஒன்று

3 votes 100%

இதில் தவறேதும் இல்லை

0 votes 0%

உற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

மிகவும் வருந்தத்தக்க ஒன்று

8 votes 62%

இதில் தவறேதும் இல்லை

0 votes 0%

உற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்

5 votes 38%


மேலே