கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

கல்வி, வேலைவாய்ப்பு போன்றவற்றில் சாதி ரீதியான இட ஒதுக்கீடு தேவையா?


கல்வி, வேலைவாய்ப்பு போன்றவற்றில் சாதி ரீதியான இட ஒதுக்கீடு தேவையா?


Geeths 09-May-2017 இறுதி நாள் : 14-May-2017
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

ஆம்

3 votes 25%

இல்லை

7 votes 58%

இருக்கலாம்

2 votes 17%

வாசகர் தேர்வு

ஆம்

20 votes 25%

இல்லை

50 votes 63%

இருக்கலாம்

10 votes 13%

திருக்குறள் - காமத்துப்பால்

மேலே