கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

தற்கொலையில் இந்தியா முதலிடம்


உலக அளவில் தற்கொலைகள் அதிகம் நடப்பதில் இந்தியா முதலிடத்தில் இருப்பதாக உலக சுகாதார நிறுவனம் சமீபத்தில் அறிக்கை வெளியிட்டது. இதற்கு முக்கியமான காரணம் என்ன? இது பற்றிய உங்களின் கருத்து?


sabiullah 26-Jun-2017 இறுதி நாள் : 10-Jul-2017
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

காதல் தோல்வி

4 votes 12%

கடன் சுமை

14 votes 42%

அதிக வேலை பளு

0 votes 0%

வேலையின்மை

6 votes 18%

குடும்ப பிரச்சனை

9 votes 27%

வாசகர் தேர்வு

காதல் தோல்வி

224 votes 35%

கடன் சுமை

172 votes 27%

அதிக வேலை பளு

32 votes 5%

வேலையின்மை

105 votes 16%

குடும்ப பிரச்சனை

112 votes 17%


மேலே