கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

நடிகர் கமல் ஹாசன் தொகுத்து வழங்கும் பிக் பூஸ் நிகழ்ச்சி எத்தகையது?


நடிகர் கமல் ஹாசன் தொகுத்து வழங்கும் பிக் பூஸ் நிகழ்ச்சி எத்தகையது?


Geeths 20-Jul-2017 இறுதி நாள் : 26-Jul-2017
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

பொழுதுபோக்கு

2 votes 9%

பார்ப்பவர் விருப்பம்

8 votes 36%

கதிராமங்கலம் மற்றும் விவசாயிகள் போராட்டத்தை திசைதிருப்பும் நிகழ்ச்சி

8 votes 36%

பணம் விளையாடுது

4 votes 18%

வாசகர் தேர்வு

பொழுதுபோக்கு

74 votes 28%

பார்ப்பவர் விருப்பம்

77 votes 29%

கதிராமங்கலம் மற்றும் விவசாயிகள் போராட்டத்தை திசைதிருப்பும் நிகழ்ச்சி

67 votes 25%

பணம் விளையாடுது

48 votes 18%

திருக்குறள் - காமத்துப்பால்

மேலே