கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

நடிகர் கமல் ஹாசன் புதிய அரசியல் கட்சி துவங்கவேண்டுமா?

நடிகர் கமல் ஹாசன் புதிய அரசியல் கட்சி துவங்கவேண்டுமா? - உங்கள் கருத்து என்ன? | எழுத்து.காம்

நடிகர் கமல் ஹாசன் புதிய அரசியல் கட்சி துவங்கவேண்டுமா?


Geeths 16-Aug-2017 இறுதி நாள் : 21-Aug-2017
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

DMK உடன் சேர்ந்து செயலாற்ற வேண்டும்

6 votes 26%

அரசியலுக்கு வரவேண்டாம்

14 votes 61%

தனி கட்சி துவங்க வேண்டும்

3 votes 13%

வாசகர் தேர்வு

DMK உடன் சேர்ந்து செயலாற்ற வேண்டும்

17 votes 15%

அரசியலுக்கு வரவேண்டாம்

64 votes 57%

தனி கட்சி துவங்க வேண்டும்

32 votes 28%


மேலே