கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

மாணவி அனிதா மரணத்திற்கு யார் காரணம்?


மாணவி அனிதா மரணத்திற்கு யார் காரணம்?


Geeths 04-Sep-2017 இறுதி நாள் : 08-Sep-2017
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

அரசாங்கம்

4 votes 14%

அரசியல்வாதிகள்

4 votes 14%

கேடுகெட்ட சமுதாயம்

3 votes 11%

நாம் அனைவரும்

17 votes 61%

வாசகர் தேர்வு

அரசாங்கம்

49 votes 21%

அரசியல்வாதிகள்

54 votes 24%

கேடுகெட்ட சமுதாயம்

33 votes 14%

நாம் அனைவரும்

92 votes 40%


மேலே