கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

நீட் தேர்வு போல அரசியலில் சேரவும் பொது தேர்வு ஒன்று கட்டாயமாக்க படவேண்டுமா?


நீட் தேர்வு போல அரசியலில் சேரவும் பொது தேர்வு ஒன்று கட்டாயமாக்க படவேண்டுமா?


Geeths 28-Sep-2017 இறுதி நாள் : 03-Oct-2017
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

ஆம்

7 votes 100%

இல்லை

0 votes 0%

பொலிடிகல் சயின்ஸ் டிகிரி படித்து அதில் தேர்ச்சி பெற்றித்திருந்தால் போதும்

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

ஆம்

20 votes 80%

இல்லை

3 votes 12%

பொலிடிகல் சயின்ஸ் டிகிரி படித்து அதில் தேர்ச்சி பெற்றித்திருந்தால் போதும்

2 votes 8%


மேலே