கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

மோடி - பாஜக என்றால் பெரும்பாலோர் வெறுப்பது ஏன் ?


மோடி - பாஜக என்றால் பெரும்பாலோர் வெறுப்பது ஏன் ?


KOUDILYAN 16-Dec-2017 இறுதி நாள் : 20-Dec-2017
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

அரசியலுக்காக

2 votes 10%

பொருளாதாரக் கொள்கைகளுக்காக

7 votes 35%

மதச் சார்புக்காக

9 votes 45%

பிற

2 votes 10%

வாசகர் தேர்வு

அரசியலுக்காக

37 votes 16%

பொருளாதாரக் கொள்கைகளுக்காக

53 votes 23%

மதச் சார்புக்காக

114 votes 50%

பிற

23 votes 10%


மேலே