கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

சினிமா தியேட்டர் ஸ்டிரைக் மக்களைப் பாதித்திருக்கிறதா?


சினிமா தியேட்டர் ஸ்டிரைக் மக்களைப் பாதித்திருக்கிறதா?


Geeths 30-Mar-2018 இறுதி நாள் : 01-Apr-2018
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

ஆம் படம் பார்க்க முடியல

0 votes 0%

அப்பாடா காசு மிச்சம்

2 votes 50%

என்னது ஸ்டிரைக் அஹ தமிழ்ரோக்கர்ஸ் டா

2 votes 50%

வாசகர் தேர்வு

ஆம் படம் பார்க்க முடியல

2 votes 7%

அப்பாடா காசு மிச்சம்

17 votes 57%

என்னது ஸ்டிரைக் அஹ தமிழ்ரோக்கர்ஸ் டா

11 votes 37%


மேலே