கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

சாலையோரங்களில் ஏற்படும் விபத்தால் அதிகமாக உயிர் பிரிவது எக்காரணத்தினால்?

சாலையோரங்களில் ஏற்படும் விபத்தால் அதிகமாக உயிர் பிரிவது எக்காரணத்தினால்? - உங்கள் கருத்து என்ன? | எழுத்து.காம்

சாலையோரங்களில் ஏற்படும் விபத்தால் அதிகமாக உயிர் பிரிவது எக்காரணத்தினால்?


SATHYA59d9d48283a8b 26-May-2018 இறுதி நாள் : 06-Jun-2018
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

கவனக் குறைவால்

3 votes 38%

தலைக்கவசம் அணியாமல் இருந்ததால்

1 votes 13%

வாகனத்தை வேகமாக செலுத்துவதால்

1 votes 13%

அலட்சியத்தால்

1 votes 13%

மற்றும் பிற

2 votes 25%

வாசகர் தேர்வு

கவனக் குறைவால்

24 votes 47%

தலைக்கவசம் அணியாமல் இருந்ததால்

5 votes 10%

வாகனத்தை வேகமாக செலுத்துவதால்

13 votes 25%

அலட்சியத்தால்

7 votes 14%

மற்றும் பிற

2 votes 4%


மேலே