கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

நம்மால் நமக்கு தேவையான காய்கறிகளை வீட்டிலேயே பயிரிட முடியாதா?வீட்டு தோட்டம் ,மாடி தோட்டம் சாத்தியம் ஆகாதா?

நம்மால் நமக்கு தேவையான காய்கறிகளை வீட்டிலேயே பயிரிட முடியாதா?வீட்டு தோட்டம் ,மாடி தோட்டம் சாத்தியம் ஆகாதா? - உங்கள் கருத்து என்ன? | எழுத்து.காம்

நாம் இன்று அனுபவிக்கும் பல வியாதிகளுக்கு காரணம் நம்முடைய உணவு பழக்கங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் ,பழங்கள் .இவை அனைத்தும் செயற்கை உரங்களால் விஷம் ஆக்க பட்டு நம் சந்தையில் விலைக்கு வருகிறது .ஆனால் நாம் அதன் தோற்றத்தை பார்த்து மயங்கி அதை வாங்கி இன்னொரு ஆட்கொல்லியான குளிர் சாதனபெட்டியில் வைத்து வார கணக்கில் ,ஏன் மாத கணக்கில் கூட உபயோகிக்கிறோம் .இதை நாம் சத்தான உணவு என்கிறோம் .


umababuji 26-May-2018 இறுதி நாள் : 03-Jun-2018
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

சாத்தியம்

2 votes 67%

சாத்தியம் இல்லை

1 votes 33%

வாசகர் தேர்வு

சாத்தியம்

16 votes 84%

சாத்தியம் இல்லை

3 votes 16%


மேலே