கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் ?

எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் ? - உங்கள் கருத்து என்ன? | எழுத்து.காம்

எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் ?


Silambarasan5a0456b05d4d2 02-Jun-2018 இறுதி நாள் : 08-Jun-2018
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

நன்றாக இருக்கும்

2 votes 40%

மோசமாக இருக்கும்

1 votes 20%

அழிவை நோக்கி செல்லும்

2 votes 40%

வாசகர் தேர்வு

நன்றாக இருக்கும்

15 votes 43%

மோசமாக இருக்கும்

3 votes 9%

அழிவை நோக்கி செல்லும்

17 votes 49%


மேலே