அன்பே பிரதானம் அதுவே வெகுமானம் - தமிழ் பழமொழி

அன்பே பிரதானம் அதுவே வெகுமானம்

அன்பே பிரதானம் அதுவே வெகுமானம்
ஆசிரியர் : தமிழ் பழமொழி
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

அன்பே பிரதானம் அதுவே வெகுமானம்

தமிழ் பழமொழி தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே