புதியனவற்றைப் பற்றிய பயம் மாற்றங்கள் ஏற்படுவதை தாமதப்படுத்துகிறது. - பிலிப் குறொஸ்பி

புதியனவற்றைப் பற்றிய பயம் மாற்றங்கள் ஏற்படுவதை

புதியனவற்றைப் பற்றிய பயம் மாற்றங்கள் ஏற்படுவதை
ஆசிரியர் : பிலிப் குறொஸ்பி
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

புதியனவற்றைப் பற்றிய பயம் மாற்றங்கள் ஏற்படுவதை தாமதப்படுத்துகிறது.

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே