மரணமே வந்தாலும் கலங்காதீர்கள்!! - கவுதம புத்தர்

மரணமே வந்தாலும் கலங்காதீர்கள்

மரணமே வந்தாலும் கலங்காதீர்கள்
ஆசிரியர் : கவுதம புத்தர்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

மரணமே வந்தாலும் கலங்காதீர்கள்!!

கவுதம புத்தர் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே