எங்கே விழுந்தாயென பார்க்காதே, எங்கே வழுக்கினாயென பார். -

எங்கே விழுந்தாயென பார்க்காதே, எங்கே வழுக்கினாயென

எங்கே விழுந்தாயென பார்க்காதே, எங்கே வழுக்கினாயென
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

எங்கே விழுந்தாயென பார்க்காதே, எங்கே வழுக்கினாயென பார்.

தமிழ் பொன்மொழிகள் (Vetri Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே