அரக்காசுக்குப் போன மானம் ஆயிரம் கொடுத்தாலும் வராது - தமிழ் பழமொழி

அரக்காசுக்குப் போன மானம் ஆயிரம் கொடுத்தாலும்

அரக்காசுக்குப் போன மானம் ஆயிரம் கொடுத்தாலும்
ஆசிரியர் : தமிழ் பழமொழி
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

அரக்காசுக்குப் போன மானம் ஆயிரம் கொடுத்தாலும் வராது

தமிழ் பழமொழி தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே