பாலியல் வன்கொடுமை கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


சரியான பாலியல் கல்வி இல்லை

20%

கடுமையான சட்டம் இல்லை

80%

மது

0%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

பாலியல் வன்கொடுமை கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of பாலியல் வன்கொடுமை polls.


மேலே