கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

பாலியல் வன்கொடுமைக்கு காரணம் என்ன?


பாலியல் வன்கொடுமைக்கு காரணம் என்ன?


Silambarasan5a0456b05d4d2 05-Jun-2018 இறுதி நாள் : 11-Jun-2018
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

சரியான பாலியல் கல்வி இல்லை

1 votes 20%

கடுமையான சட்டம் இல்லை

4 votes 80%

மது

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

சரியான பாலியல் கல்வி இல்லை

9 votes 43%

கடுமையான சட்டம் இல்லை

10 votes 48%

மது

2 votes 10%


மேலே