2019 தேர்தல் கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


தமிழக வளர்ச்சியில் பிஜேபி உதவும்

17%

தமிழகம் வச்சு செய்யப்படும்

67%

பெரிய பாதிப்பில்லை

17%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

2019 தேர்தல் கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of 2019 தேர்தல் polls.


மேலே