ஒரு சிறகைத் தலையில் சூடி

ஒரு சிறகைத் தலையில் சூடி
அரசரானார்கள் நம் முன்னோர்கள்
நாமோ
தங்கத்தை மகுடமாய் சூடி
அதற்கு அடிமையானோம். ...!


கவிஞர் : ஈரோடு தமிழன்பன்(9-Mar-12, 11:55 am)
பார்வை : 26


பிரபல கவிஞர்கள்

மேலே