நீரோட்ட‌ம்!

கர்நாடகாவிலும்
இந்து!

தமிழ் நாட்டிலும்
இந்து!

இந்துக்கு இந்து
குடிநீர் த‌ர‌மாட்டாயா

இதுதானா இந்துத்துவா
உங்க‌ள்
தேசிய‌
நீரோட்ட‌ம்!


கவிஞர் : அறிவுமதி(9-Mar-12, 3:11 pm)
பார்வை : 20

பிரபல கவிஞர்கள்

திருக்குறள் - காமத்துப்பால்

மேலே