வாழையடி வாழை!

ஒருவரோடு ஒருவராய் வாழுங்கள்
ஒருவருக்கு ஒருவராய் வாழுங்கள் .. ஆனால்
அவரவரின் தனித்தன்மைகளோடு !

வலது, இடது கைகளே கை கோர்த்து
நடக்க அனுமதிக்கும் ஒரே திசையில்.
வலதும்,வலதும் .. இடதும்,இடதும் அல்ல!
வேறுபாடுகளை அனுமதியுங்கள்
மன வேறுபாடு ஏதுமில்லாமல்!

மாலைச் சூரியன் அள்ளி வீசும்
மஞ்சள் ஒளியே _ மகரந்தத் தூளாய்
காலைத் தாமரைக்குள் மறைந்திருப்பது போல‌
ஒருவர் மனதை ஒருவர் அறிந்தேயிருங்கள்
மறைவாக மனதிற்குள்!

தாகங்கொண்ட மானிரண்டு
நீர் அருந்தியும் தீர்ந்து போகாத நீர்க்குட்டை
கதை போன்று விட்டுக் கொடுங்கள்
உங்கள் விருப்பங்கள் நிறைவேறாத போதும்!

அது சரி, இந்த கவிதைத் தாள்
காணாமல் போய்விட்டால்..?
கவலையை விடுங்கள்,
காதலோடு வாழுங்கள் காலம், காலமாய்...


கவிஞர் : வாணிதாசன்(6-Aug-12, 3:04 pm)
பார்வை : 0


பிரபல கவிஞர்கள்

மேலே