காதல் கொஞ்சம் காற்று கொஞ்சம்

காதல் கொஞ்சம் காற்று கொஞ்சம்
சேர்த்துக் கொண்டு செல்லும் நேரம்
தூரம் எல்லாம் தூரம் இல்லை
தூவானமாய் தூவும் மழை
அலுங்காமல் உனை அள்ளி
தொடுவானம் வரை செல்லுவேன்
விடிந்தாலும் விடியாத
பொன் காலையைக் காண காத்திருப்பேன்
(காதல்..)

எதிர்க்காலம் வந்து என்னை முட்டுமோ
தன் கையை நீட்டி நீட்டி என்னை கட்டிக்கொள்ளுமோ
கொஞ்சம் மிச்சம் உள்ள அச்சம் தள்ளுமோ
என் துணிச்சலின் விரல் த்ட இனிக் கிள்ளுமோ
அறியாத புதுவாசம் அகமெங்கும் இனி வீசும்
அதில் தானே கரைந்தோடும்
நல்வாழ்வின் வனவாசம்

காதல் கொஞ்சம்..
காதல் கொஞ்சம்..
காற்று கொஞ்சம்..
காற்று கொஞ்சம்..
சேர்த்துக் கொண்டு செல்லும் நேரம்
தூரம் எல்லாம்..
தூரம் எல்லாம்..
தூவானமாய் தூவும் மழை

கையில் வந்த முத்துச்சரம் சிந்தாமல்
என் உள்ளங்கையின் வெப்பத்திலே ஒட்டிக்கொள்ளுமே
எழில் கொஞ்சும் பச்சைக்கிளி வந்தாலும்
என் வேடந்தாங்கல் வேண்டாம்
வேண்டாம் நிலவோடு தேயாத கனவோடு
தோள் சேர்த்து நடப்பேனே என் தூரம் கடப்பேனே
(காதல்..)

லாலா லாலா
லாலா லாலா
லாலா லாலா
லாலா லாலா

காதல் கொஞ்சம்.. ஓ...
காற்று கொஞ்சம்.. ஓ..
காதல் கொஞ்சம்.. ஓ..
காற்று கொஞ்சம்.. ஓ..


கவிஞர் : தாமரை(6-Dec-12, 12:16 pm)
பார்வை : 0


பிரபல கவிஞர்கள்

மேலே