ஈராக்கிடம் பேரழிவு ஆயுதங்கள் - அமெரிக்கா

ஈராக் அழிந்து

சிதைந்த பிறகுதான்

தெரிந்தது

பேரழிவு ஆயுதங்கள்

எவர் கையில்

இருந்ததென்பது?


  • கவிஞர் : மு. மேத்தா
  • நாள் : 8-Jan-11, 7:18 pm
  • பார்வை : 357

பிரபல கவிஞர்கள்

மேலே