மெசியாவின் காயங்கள் - சிக்னல்

எழுதிக்கொண்டு வருகிறோம்
திட்டமிட்ட விபத்துக்கள்
சாதுர்யமான விபத்துக்கள்
எதிர்பாரா விபத்துக்கள்
எழுதாமலிருக்க முடியவில்லை
வழிந்தோடிப் பரவும் ரத்தத்தில்
உறைந்து கிடக்கிறது
நீ எழுதிய சாலை விதிமுறைகள்
உன் விபத்தை பற்றி
யாரை விசாரிப்பது


கவிஞர் : ஜெ. பிரான்சிஸ் கிருபா(8-May-11, 9:12 am)
பார்வை : 45


பிரபல கவிஞர்கள்

மேலே