மெசியாவின் காயங்கள் - சிந்தனை

பணிக்கப்பட்ட சிறுமி
பந்தை
கீழே வைக்க மனமின்றி
தாடைக்கடியில்
ஆதாம் ஆப்பிளாய்
அழுத்திப் பிடித்து
அடிபம்பு கம்பியில்
எம்பி எம்பி நீரடிக்கிறாள்.
உச்சி வெயிலில்
துப்பு கொண்டு வந்த
தூரத்து ஊர் பெரியவருக்கு
உப்பு சரி பார்த்து
மோர் கரைத்துக் கொடுத்துவிட்டு
குடத்திலிருந்த குடிநீரை
தொட்டியில் கொட்டிவிட்டு
வேகமாய் தண்ணிக்கு வந்தவள்
அடிக்கொரு தரம்
நழுவியோடும் பந்தையும்
எடுத்தெடுத்து
அடக்கிக் கொள்ளும் சிறுமியையும்
அலுக்காமல் பார்த்து நிற்கிறாள்
இடுப்பில் வெற்றுக் குடத்தோடு.


கவிஞர் : ஜெ. பிரான்சிஸ் கிருபா(8-May-11, 9:17 am)
பார்வை : 49


பிரபல கவிஞர்கள்

மேலே