மெசியாவின் காயங்கள் - விடியற் காலை

புல்லின் தளிர் விரல் நுனியில்
பனிக்காலம்.
கட்டி முடித்த கண்ணாடித் தீவுக்கு
விளக்கேற்றுகிறது ஒரு
விடிவெள்ளியின் முகம்.


கவிஞர் : ஜெ. பிரான்சிஸ் கிருபா(8-May-11, 9:18 am)
பார்வை : 64

பிரபல கவிஞர்கள்

மேலே