ஈரமான தீ..

முத்தம்..

நான்கு உதடுகளும் ஒரு தலைப்புச் செய்தியை வாசிக்கிறது !

குருதியைக் கொதிக்க வைக்கும் மலர் உலை!

இரண்டு ஓவியங்கள் ஒன்றில் ஒன்றை வரைந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பு !

ஒரு காப்பியத்தின் தகுதி பெறும் கவிதை!

ஒரு கவிதையின் நுணுக்கம் பொருந்திய காப்பியம் !

இதழ்கள் செய்து கொள்ளும் ரகசிய காப்புப் பிரமாணம் !

ஒரு விடுகதையை எழுத வந்து தொடர்கதை எழுத துவக்கி வைப்பது !

ஒரு ஜீவனின் மொழியை இன்னொரு ஜீவன் மொழிபெயர்க்கிறது!


கவிஞர் : பா.விஜய்(18-Jul-11, 11:55 am)
பார்வை : 1010


மேலே