உள்ளும் புறமும்

மேலே மேலே
பூக்கடை
கீழே...
சாக்கடை !


கவிஞர் : மீரா (கவிஞர்)(2-Nov-11, 5:43 pm)
பார்வை : 275

பிரபல கவிஞர்கள்

மேலே