கும்பல் மனோபாவம்

கூடல் நகரில்
கூட்டம்
கூட்டம் கூட்டம்
கூட்டம் கூட்டம் கூட்டம்
கூட்டம் பார்க்க...


கவிஞர் : மீரா (கவிஞர்)(2-Nov-11, 5:42 pm)
பார்வை : 116


மேலே