ஜஸ்கட்டி அழகி!!

அவள் எப்படி வேண்டுமானாலும்
பார்க்கட்டும்
ஆனால் அவள் பார்க்காதிருந்து விடுவாளோ
என்பது பயம்

எல்லா பார்வையும் ஆயதமே!
வௌவேறு வடிவ ஆயுதங்கள்!

ஓன்று வாள்!
ஓன்று துப்பாக்கி!
ஓன்று விஷ ஊசி


கவிஞர் : பா.விஜய்(29-Feb-12, 3:36 pm)
பார்வை : 107


மேலே