மெசியாவின் காயங்கள் - உருவம்

எப்படி வருவதென்று
வழி கேட்டேன் தொலைபேசியில்
இப்படி வந்தாலும் சிக்கல்
அப்படி வந்தாலும் சிக்கல்
என்றது எதிர்முனை பதில்
சுதந்திரமற்ற என் கணங்களை
ஒவ்வொன்றாய்
எண்ணிக்கொண்டு நடந்தேன்
எண்ணிக்கை முடிந்தபோது
எதிரே நின்றிருந்தது நிலைக்கண்ணாடி.


கவிஞர் : ஜெ. பிரான்சிஸ் கிருபா(8-May-11, 9:21 am)
பார்வை : 159


மேலே