தம்பிகளே!

தம்பிகளே! நீங்கள்
சட்டம் பயில்வது
நீதியைக் காக்கவா?
சாதியைக் காக்கவா?


கவிஞர் : மு. மேத்தா(29-Feb-12, 5:38 pm)
பார்வை : 28


மேலே